Protest pod Ministerstwem Edukacji Narodowej

W dniu 21 kwietnia 2018 r. grupa związkowców naszego Oddziału uczestniczyła w manifestacji  w Warszawie. Było nas ponad 5000.

Celem akcji było przedstawienie Pani minister Annie Zalewskiej, iż:

MAMY DOŚĆ:
• chaosu organizacyjnego i kadrowego w szkołach,
• niszczenia naszego dorobku i statusu zawodowego nauczycieli,
• niskich zarobków,
• pozbawiania nas kolejnych uprawnień oraz nieprzemyślanych zmian w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli (permanentna ocena i kontrola znacznie utrudni nam realizację obowiązków zawodowych),
• przyzwolenia na pracę nauczycieli w formie wolontariatu,
• dalszej pauperyzacji środowiska pracowników oświaty.

DOMAGAMY SIĘ:
• znaczącego zwiększenia nakładów na oświatę,
• godnych warunków pracy i płacy dla wszystkich pracowników oświaty,
• podwyżek na poziomie 1000 zł,
• większej autonomii i godnego traktowania,
• dymisji najgorszego, naszym zdaniem, ministra edukacji!

Jak było do przewidzenie, Pani minister nie miała odwagi wyjść do protestujących…

Zobacz zdjęcia

2018-05-18T10:40:52+00:00 21 kwietnia 2018|