Szkoleniowy wyjazd do Krynicy

Członek Zarządu ZNP lub prezes ogniska ZNP to nie tylko szereg obowiązków, ale również pewne przywileje. W dniach od 5 do 7 października br. nasz oddział zorganizował wyjazdowe szkolenie Zarządu Oddziału poszerzone o Prezesów ognisk i członków zarządów sekcji związkowych, działających w naszym oddziale. Odbyło się ono w Krynicy w budynku związkowym Huzar http://www.huzar-krynica.pl/ (dla związkowców ZNP zniżka 15 % za okazaniem legitymacji związkowej).

W sobotę, w trakcie posiedzenia Zarządu Oddziału, poszerzonego o prezesów ognisk i Zarządy Sekcji oddziałowych, omówiono m.in. bieżącą sytuację w oświacie na terenie powiatu mieleckiego, nadchodzące wybory związkowe oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu RODO. Po kilkugodzinnym posiedzeniu w ramach atrakcji, zorganizowano wycieczkę do Kamiannej do Centrum Apiterapii oraz wyjazd na Jaworzynę. Podsumowaniem wyjazdu była uroczysta kolacja.

Spotkania naszych związkowców, to okazja do wymiany doświadczeń, wiedzy i szeroko pojętej integracji międzypokoleniowej całego środowiska związkowców – nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Już wkrótce wybory związkowe!

Zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w działalność oddziału!

http://mielec.znp.edu.pl/2018/10/11/wyjazdowe-posiedzenie-zarzadu_krynica-2018/

2018-10-25T15:02:55+00:00 11 października 2018|