Spotkanie noworoczne SEiR Oddziału ZNP w Mielcu

W dniu 17 stycznia 2019 r. w Klubie KLEKS w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyło się kolejne doroczne spotkanie noworoczne członków Sekcji Emerytów i Rencistów naszego Oddziału ZNP.

Pod nieobecność przewodniczącej Kol. Jadwigi Jankowskiej /sprawy osobiste/  spotkanie poprowadziła kol. Alina Stanisławska – jedna z wiceprzewodniczących sekcji.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością: wicestarosta powiatu mieleckiego Andrzej Bryła, dyrektor ZST Mariusz Wojciechowski oraz prezes Oddziału ZNP kol. Stanisław Rajda.

Po przywitaniu przybyłych na spotkanie odbył się mini koncert Pani Anety Bator (absolwentki PSM w Mielcu), która zagrała kilka utworów znanych twórców. Następnie kol. Alina Stanisławska poprosiła o zabranie głosu zaproszonych gości.

Zarówno A. Bryła jak i M. Wojciechowski złożyli wszystkim obecnym serdeczne życzenia noworoczne. Każdy z przemawiających stwierdził, iż na sali znajdują się jego byli nauczyciele. Kol. St. Rajda również złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne oraz przypomniał, że już wkrótce członkowie sekcji spotkają się ponownie, by wybrać nowe władze swojej sekcji.

W dalszej części spotkania życzenia noworoczne wszystkim członkom Sekcji Emerytów i Rencistów naszego oddziału w imieniu nieobecnej przewodniczącej jak i w swoim własnym złożyła kol. Alina Stanisławska, po czym rozpoczęło się kolędowanie przy akompaniamencie Pani Anety Bator.  A w indywidualnych rozmowach związkowcy – emeryci poruszali wiele ważnych i ciekawych problemów.

Wszyscy wychodzący ze spotkania emeryci żegnali się stwierdzeniem „Do zobaczenia za rok”

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania noworocznego członków Sekcji Emerytów i Rencistów Oddziału ZNP w Mielcu serdecznie dziękujemy.

http://mielec.znp.edu.pl/2019/02/25/spotkanie-noworoczne-seir-oddzialu-znp-w-mielcu/

2019-02-25T13:45:39+00:00 25 stycznia 2019|