KONTAKT

Kontakt 2018-03-19T21:49:45+00:00

Siedziba oddziału:

Mielec, ul. Kościuszki 25 (I piętro)

Telefon/Fax: (17) 586 21 11
e-mail: mielec@znp.edu.pl

Wykonanie elewacji budynku zostało dofinansowane ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.