Prezes

Prezes 2019-01-02T13:22:26+00:00

Stanisław Rajda, pracuje jako nauczyciel matematyki od 1 września 1982 r. Ukończył kierunek nauczycielski na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1981 r. Początkowo pracował w szkole podstawowej. Od 1989 do 1990 r. był Inspektorem Oświaty w gminie Borowa, a od 1 września 1990 r. do chwili obecnej pracuje jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu. Od 1 września 2006 r. został doradcą metodycznym z matematyki dla szkół ponadgimazjalnych w powiecie mieleckim.
W 1998 r. uzyskał pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania matematyki. W 2000 r. ukończył w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie Studia Podyplomowe w zakresie Mierzenia Jakości Pracy Szkoły, Ewaluacji i Pomiaru Dydaktycznego. W 2002 r. ukończył kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej i uzyskał kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym. W 2001 r. ukończył szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, w sierpniu tegoż roku został wpisany do ewidencji egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki.
W 2004 r. został wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wchodząc w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Obecnie współpracuje z OKE w Krakowie prowadząc zajęcia dla nauczycieli woj. podkarpackiego szkoląc przyszłych egzaminatorów Nowej Matury.
Przez cały czas pracy w szkole zajmuje się turystyką, organizując wycieczki dla uczniów i nauczycieli. Od 1995 r. zorganizował również kilkanaście wyjazdów zagranicznych dla uczniów oraz pracowników szkół mieleckich. Od kilkunastu lat jest społecznym przewodniczącym Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Pożyczkowo Zapomogowej Pracowników Oświaty w Mielcu. Jest to jedna z największych tego typu kas na terenie woj. podkarpackiego.
Jest wieloletnim aktywnym działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 80. pełnił funkcję prezesa Oddziału ZNP w gminie Borowa, przez dwa lata pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Okręgu ZNP w Rzeszowie, a następnie był członkiem Prezydium Zarządu Okręgu ZNP w woj. podkarpackim. Jest członkiem Prezydium Zarządu Podkarpackiego Okręgu ZNP i delegatem na XXXIX Zjazd ZNP. Stale służył radą i pomocą członkom swojego Ogniska ZNP, które jest jednym z najliczniejszych na Podkarpaciu, jak również wszystkim, którzy zwracają się do niego z prośbą o jakąkolwiek pomoc. Aktywnie wspomaga nauczycieli w zebraniu dokumentów, którzy przygotowują wnioski o awans zawodowy.
W 1998 r. został odznaczony Złotą Odznaką ZNP. W 2001 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, natomiast w 2005 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

Od 1 września 2005 r. pełni funkcję prezesa Oddziału ZNP w Mielcu. W czasie swojej dotychczasowej działalności dał się poznać jako dobry organizator.