SPAiO

SPAiO 2018-03-27T14:07:54+00:00

ZARZĄD SPAiO

Katarzyna Rajda-Szostak – przewodnicząca
Krystyna Olechowska – zastępca przewodniczącej
Beata Ochalik – sekretarz
Wiesława Baran – członek