Porady prawne

Porady prawne 2018-11-13T15:02:12+00:00

Informujemy, że w naszym oddziale prowadzone są indywidualne porady prawne organizowane przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego.

Aktualny harmonogram porad prawnych znajduje się na stronie ZNP ZOP (po prawej stronie, w kategorii Ważne informacje):

http://www.podkarpacie.znp.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy do korzystania z porad prawnych.
ul. Kościuszki 25, I piętro. 

Prowadzi je Prezes Okręgu Podkarpackiego Kol. Stanisław Kłak.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_K%C5%82ak

UWAGA!!!

  • porady prawne dla członków ZNP udzielane będą za okazaniem ważnej legitymacji ZNP
  • porady prawne mogą być udzielane inaczej niż podano w terminarzu po uprzednim uzgodnieniu tych terminów z wiceprezesem okręgu odpowiedzialnym za rejon związkowy oraz prezesem oddziału będącego siedzibą miasta powiatowego. Informacja o ewentualnych zmianach terminów porad prawnych będzie podawana za pośrednictwem strony internetowej Okręgu Podkarpackiego ZNP: www.podkarpacie.znp.edu.pl oraz telefonicznie do prezesów oddziałów ZNP.

  • W pilnych sprawach prawnych członkowie ZNP mają możliwość uzyskania porady prawnej udzielanej przez Stanisława Kłaka w siedzibie Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania drogą telefoniczną

  • W nagłych sprawach porady prawne dla członków ZNP mogą być udzielane drogą telefoniczną po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Prezesem Oddziału ZNP do Oddziału, do którego członek ZNP należy. Następnie Prezes Oddziału ZNP o tym fakcie informuje właściwego terytorialnie prawnika.