PROJEKTY

„Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”

Projekt "Suweren konsultuje - dobre prawo buduje" realizowany jest przez Federację Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich u 380 (304 K, 76 M) przedstawicieli ZNP oraz stowarzyszeń i fundacji zajmujących się działalnością edukacyjną  w zakresie procesu legislacji oraz stanowienia prawa [...]

2018-10-02T16:47:42+00:00 2 października 2018|