SEiR

SEiR 2018-05-29T19:17:15+00:00

Przewodnicząca
Jadwiga Jankowska

Jest emerytowaną nauczycielką Szkoły Podstawowej nr 7 w Mielcu. Do Związku Nauczycielstwa Polskiego należy od ponad 50 lat. Jej przygoda ze związkiem zaczęła się od zostania sekretarzem Ogniska ZNP. Funkcję tą pełniła przez kilka kadencji, następnie została sekretarzem Zarządu Oddziału.
Po przejściu na emeryturę w roku 1986 objęła funkcję kierownika Klubu Nauczycielskiego „Belfer”. W roku 1982 uczestniczyła w grupie założycielskiej reaktywującej związek. W 1990 roku na konferencji sprawozdawczo-wyborczej została wybrana na przewodniczącą Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Mielcu. Funkcję tą pełni już czwartą kadencję. W roku 2002 została członkiem Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Rzeszowie.

ZARZĄD SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW

Jadwiga Jankowska – przewodnicząca
Maria Jemioło – wiceprzewodnicząca
Alina Stanisławska – wiceprzewodnicząca
Helena Radłowska – sekretarz
Emilia Król – skarbnik
Władysława Żurek – kronikarz
Barbara Gadomska – członek
Teresa Kapinos – członek
Stanisław Karwacki – członek
Bronisław Kowalczuk – członek
Henryk Pokrzywiński – członek

Marian Bąk – członek honorowy

Pobierz Plan Pracy SEiR 2018